NOVO NORDISK


PROJEKT BESKRIVELSE

2009 - 2010

Novo Nordisk ansatte i 2009 - 10 LHCom til at udvikle en Notes applikation til udtræk, konvertering og test af samtlige data fra Novo’s Notesbaserede indkøbssystem til det hostede, webbaserede Spendsystem Ariba.
Udtrækket blev genereret i en række zip-filer, som Ariba kunne læse, og da hver fil max. måtte indeholde 100 Mb data, var kunsten at optimere zippakkerne mest muligt. Ikke alle tegn var lovlige at importere til Ariba, hvor nogle konverteringsrutiner også var nødvendige!
Tak til Novo for et spændende projekt, og for godt samarbejde med teknikerne fra Ariba!

2006 - 2007

Novo Nordisk ansatte LHCom i 2006 - 07 til at udarbejde og udføre et projekt til eksport af en eksisterende patentdatabases metadata og attachments i LN:DI. Der skulle derudover udføres OCR genkendelse og efterfølgende konvertering til formatet PDF. Projektet dækkede også udvidelse af en indkøbsapplikation til styring af samtlige Novos underleverandører og leveringsaftaler.
PROJEKT DETALJER