LHComs referencer dækker bla. arbejde med "The Lotus Scripture" og har kodet i Notes siden 1995

LHCom

Specialist i HCL Notes/Domino og
IBM Watson Assistant

En del af NOTESNET – og mere end 20 års erfaring

REFERENCER

LHComs Notes Domino referencer er mange, og vi har siden 1998 med succes udført spændende IT-projekter indenfor udvikling i Notes/Domino, for større og mindre firmaer, og indenfor en bred vifte af brancher.

Siden 2019 har vi også udviklet i IBM Watson, og undervist flere store og mindre virksomheder i hvordan de opbygger deres egne chatbots.

LHCom har holdt kursus online for Atea i IBM Watson Assistant Chatbots

2021

Atea hyrede LHCom til at undervise deres sælgere og projektledere i at bygge og træne deres egne IBM Watson Chatbots, i hver deres IBM Cloud. De lærte at bygge  en "IBM Watson Assistant Chatbot" fra bunden, med både Intents, Entities og Dialogs, samt teste og evaluere på brugernes interaktion med chatbotten.

IBM WATSON ASSISTANT
Kurset indbefattede også at Atea blev fortrolige med JSON koden som ligger til grund for en IBM Watson Chatbot, og at kunne rette i koden og reimportere den. De blev også i stand til at udvide funktionaliteten for chatbotten på den mest effektive måde.

WATSON DISCOVERY
Ateas kursister lærte også at integrere deres Dialog skill med et Watson Discovery, så de selv kunne lægge data ind og få Watson til at søge i dem og linke til yderligere info i svaret. Kursisterne sluttede af med at implementere deres chatbot i Wordpress, så de fik arbejdet med den i et udbredt CMS system og set den i real life. Kurset er iøvrigt testet og godkendt af IBM, som har været på kursus hos LHCom på Værftet i Køge. Kontakt os på Lars@LHCom.dk hvis du ønsker uddannelse i at udvikle IBM Watson Assistant Chatbots.
LHCom har holdt kursus for Struers i IBM Watson Assistant Chatbots

2020

På 3 timer lærte jeg 10 af Struers ingeniører og sælgere at håndtere deres eget IBM Cloud. Efter kurset kunne de alle bygge en "IBM Watson Assistant Chatbot" fra bunden. Med både Intents, Entities og Dialogs, samt teste og evaluere på brugernes interaktion med chatbotten.

IBM WATSON ASSISTANT
Kurset indbefattede også at Struers blev fortrolige med den Json kode som ligger til grund for en IBM Watson Chatbot, og at de kunne rette i koden og reimportere den. De blev også i stand til at udvide funktionaliteten for chatbotten på den mest effektive måde.

WATSON DISCOVERY
Struers kursister lærte også at integrere deres Dialog skill med et Watson Discovery, så de selv kunne lægge data ind og få Watson til at søge i dem og linke til yderligere info i svaret. Kursisterne sluttede af med at implementere deres chatbot i Wordpress, så de fik arbejdet med den i et udbredt CMS system og set den i real life. Kurset er iøvrigt testet og godkendt af IBM, som har været på kursus hos LHCom på Værftet i Køge. Kontakt os på Lars@LHCom.dk hvis du ønsker uddannelse i at udvikle IBM Watson Assistant Chatbots.
En Watson Chatbot Demo overbeviste Hallberg Rassy Club om den nye teknologi.

2019 - 2020

En Watson Chatbot demo, overbeviste i 2019 Hallberg Rassy Club om, at en IBM Assistent var vejen til bedre medlemsservice. Det gav klubben nemmere adgang til viden og data om klubbens medlemmer og både. HR-Club er en online sejlklub for den svenske bådtype Hallberg Rassy, som tæller næsten 700 medlemmer worldwide. Bådene, som er nogle af verdens bedste, er produceret siden 1964 og tæller hele 47 bådtyper, fra 24 til 64 fod. Data om bådene og deres ejere, er nu nemmere tilgængelige med, en Watson Chatbot Demo.
LHCom udviklede hele Ibsen's Spektrometer ERP system i IBM Notes 9

2017 - 2019

Opbygning/design af ERP-system til produktion af spektrometre, herunder lagerstyring, salg og logistik – bygget i Lotus Notes 9. Systemet, kaldet FLOW, er baseret på LHCom's "Dynamic Lotus Notes Tables", der gør det muligt at lave dynamiske tabeller i Notes, baseret på en simpel formular. Tabellen udvides automatiskt med nye data, og linier i tabellen kan både redigeres og slettes fra knapper indlejret i softwaren.
Carmo er kunde hos LHCom, siden 2015, og har fået lavet flere Lotus Notes databaser af os, til optimering af deres forretning

2015 - 2020

Videreudvikling af Carmo´s Lotus Notes platform-udvikling, mht. flere administrative databaser.
LHCom har udviklet en Notes Domino app til styring af GN's patenter og idé udvikling.

2014 - 2016

Export funktionalitet af data til forarbejdning af eksternt system.

2009 - 2010

Notes 8.51: Udvikling af idé-opsamlingssystemet ”Idea Capture System” med Workflow modul.

2008 - 2009

Tilretning af applikation til vedligehold af patenter og udvikling af ”ReSound Audiological Library”.

2006

Udvidelse af Lotus Notes Patent database med LHCom’s tabel/attachment funktionalitet.
MT Højgaard brugte i 2015 LHCom til eksport af data fra firmaets Lotus Notes databaser.

2014

Analyse og eksport af metadata og attachments til et eksternt system.
Som konsulent via Fujitsu, var jeg ansvarlig for Notes Domino udvikling hos Telia

2014

Videreudvikling af Telia´s Domino platform vedr. firmaets HR-system og SAP integration.

2013

Portering af Telia´s Domino platform til Sverige, og videreudvikling af HR-system og SAP integration.
LHCom har ydet Lotus Notes support- og softwareudvikling i mange år til/hos Icopal.

2015

Videreudvikling af Icopals CRM system med diverse intelligente views og opdatering af deres software "SWING" integration med MS-Office. SWING fletter data fra Notes til Word, og kan automatiskt generere PDF dokumenter. LHCom har benyttet SWING i flere store projekter, bla. ved udarbejdelsen af applikationen MainTest for Hydro Texaco.

2014

Eksport af data fra firmaets maildatabaser med henblik på optimering af competitions og skills for den enkelte medarbejder. Icopal er meget afhængig af medarbejdernes kompetencer, og grundige med at uddanne og højne kompetencerne hos den enkelte medarbejder. Specielt tagdækkerne, som i høj grad anvender Icopal's produkter, er i fokus hos Icopal.

2012

Udvikling af ”Production Database” i Lotus Notes 8.53, med tilhørende Webinterface i XPages, baseret på Extension Libraries. XPages er Notes/Dominos webdevelopment interface, som bygger på den velkendte Domino server.

2008 - 2009

Tilretning af applikation til udsending af spørgeskemaer og udvikling af VB appl. baseret på WebServices, til indrapportering af Tagdækkernes timer onsite. Tagdækkerne indtaster typiskt deres timer umiddelbart efter den udførte opgave, hvorfor det er vigtigt med et dynamiskt og hurtigt interface til data i Dominodatabasen.
I 3 perioder har LHCom udviklet Lotus Notes agents i Lotus Script for Danske Bank.

2010

Projektering og opgradering af bankens Notes/Domino platform fra R7.5 => 8.52, bla.a. vha. TeamStudio.

2006

Konvertering/test af 2 irske bankers Notesdatabaser til Danske Bank standard.

2002

Design og udvikling af Notesapplikationen Opgaveoverblik til håndtering af opgaver bl.a. mht. deadlines, fakturering, cost/benefit og arkivering.
LHCom har udviklet en Lotus Notes application til Novo til konvertering af data til deres webbaserede Spendsystem.

2009 - 2010

LHCom udviklede en Lotus Notes application i R5.0 til udtræk, konvertering og test af samtlige data fra Novo’s Notesbaserede indkøbssystem til det hostede, webbaserede Spendsystem Ariba. Konverteringen foregik via zip-filer, så vi udviklede en serie rutiner til kalkulering af hvormange Notes metadata der kunne pakkes i hver zip-fil, og pakkede filerne til store natlige uploads til Ariba.

2008

LHCom bistod i 2008 Novo med videreudvikling af deres Lotus Notes app "Indkøb" , som via forms, views og natlige agenter, bragte overblik til Novo's indkøbere.

2006 - 2007

Udarbejdelse og udførelse af projektoplæg til eksport af eksisterende patentdatabases Metadata og attachments i LN:DI, med tilhørende OCR genkendelse og efterfølgende konvertering til formatet PDF. Udvidelse af Lotus Notes application "Indkøb" til styring af samtlige Novos underleverandører og leveringsaftaler.
Valcon brugte Lars Hendriksen/LHCom som Lotus Notes konsulent i 2009.

2009

Notes R8.51: Implementering af en multinavigator til flere forskellige Notes versioner, og udvikling af widgets til visning af nyheder og events for firmaets medarbejdere.
Lexmark brugte LHCom som Lotus Notes konsulent til deres systemer i Domino.

2005

Indbygning af sikkerhed i eksisterende salgsstyringsapplikation og udbygning med funktionaliteter som mødebekræftelse, dataeksport og vedhæftning af indgående mails til sælgerens sagsdokumenter for Lexmark.
LHCom hjalp Sadolin og Albæk med Notes export to Excel til datarens og upload til andre systemer

2009 - 2010

Notes 8.51: Videreudvikling af Sadolin og Albæk's Sagsstyringssystem med bla.a. udsending af mails og genering af statistik i databasen.
LHCom skabte overblik for SBS med tilretning af et Notes Domino baseret CRM system

2008 - 2009

Implementering og tilretning af CRM system + div. Notes udviklingsopgaver.
LHCom skabte succes for én af Responsfabrikkens kunder, da vi lavede udvikling af en Notes Domino App for dem

2007

Design og programmering af applikation til udsending af tilbud pr. mobil, for en større sammenslutning af danske banker.
LHCom har hjulpet Schering med udvikling af et rejseafregnings system i Notes Domino

2005

Udbygning af og fejlfinding på en applikation til håndtering af firmaets rejseafregninger, skrevet i Notes v6.5.

LHCom skabte success for Fritz Schur gruppen ved at lave export software i Notes Domino Designer

2005

Udvikling af en agent til eksport af data fra Fritz Schur's Lotus Notes baserede dokumenthåndterings-system, så disse data kunne importeres i MS SharePoint. Eksporten dækkede både metadata og alle typer attachments, som krævedes lagt i en Notes agent genereret, dynamisk filstruktur.

LHCom udviklede sammen med Projectum et konverteringssystem i Notes Domino for Gladsaxe Bibliotek

2004 - 2005

 

Design og udvikling af et integrationsmodul mellem MS-Project og Lotus Notes. Slutkunden, Gladsaxe Bibliotek, benytter MS-Project til håndtering af samtlige medarbejderes vagter og modulet muliggør oprettelse/sletning af disse vagter i den enkeltes Lotus Notes kalender.

2004

Udvikling af integrationsmodul mellem Aware’s CRM-System TheWinner og Lotus Notes. Modulet blev udviklet i VB, idet TheWinner i forvejen var kodet i dette sprog.
Klausen og Partners fra Reklamebranchen, hyrede LHCom til et Notes projekt i 2004

2004

Videreudvikling og tilretning af et eksisterende Timeregistreringssystem for bureauets medarbejdere.
LHCom har udviklet et system til Lotus Notes Client for DMdata til styring af HW assets for deres kunder

2004

Videreudvikling og tilretning af det eksisterende adm.system, som jeg udviklede for dem i 2003.

2003

Design og udvikling af system til administration af firmaets servere og diverse hardware. Systemet håndterer dynamisk forskellige operativsystemer og gør udstrakt brug af dynamiske tabeller i Notes.
HCom har hjulpet Aller Press med udvikling af en Lotus Notes agent til eksport af Fagmesse data

2004

Konvertering og eksport af data til brug for Aller’s Notes baserede CRM system.
Stress barometer har været kunde hos LHCom, og fået udviklet en Notes applikation

2003

Design og udvikling af applikation til styring af medarbejderes stressfaktor (1-10 på givne tidspunkter) for firmaet Stressbarometer.
Hydro Texaco er en af LHComs gode referencer

2003

Design og udvikling af database til håndtering af adhoc olieanalyser med dynamisk sammensætning af måletyper.

2002

Videreudvikling af MainTest (se beskrivelse vedr. 2001) med bl.a. Grænseværdimodul og Wordintegration via "SWING Software" office integrator.

2001

Design og udvikling af Notesapplikationen MainTest til håndtering af olieprøver og generering af analyserapporter. Opgaven dækkede:
 • Ansvar for opbygning af hele MainTest data-arkitekturen samt system-/behovsanalyse, setup & integration med MS Word 2000.
 • Design af brugergrænseflader.
 • Undervisning af super- og standardbrugere samt præsentation på månedtlige brugermøder.
Systemet er en del af det internetbaserede Hydro Texaco Erhvervsnet, som blev sat i drift oktober 2001.
Festo er en af LHComs gode referencer

2002

Design og udvikling af Kvalitets- og ledelsessystem til lagring og præsentation af enten statiske eller dynamiske dokumenter.
Ceraco er en af LHComs gode referencer

2002

Design og udvikling af Notesapplikationen CeraDoku til scanning og arkivering af skøder, lejekontrakter o.lign. Databasen benytter kundens eksisterende CRM-System til vedligehold af kundeinformationer m.m.
StarTour er en af LHComs gode referencer

2002

Design og udvikling af Notesapplikation til håndtering af reklamationer & forespørgsler mellem de internationale destinationskontorer.
Arla er en af LHComs gode referencer

2001

Tilretning af Notesapplikation til opslag af kunder via DDE fra Windows-programmet SoftPhone.

2001

Videreudvikling af Lotus Notes database til håndtering af miljø-dokumenter, incl. arkiveringsfunktionalitet til artikler og uddrag af diverse lovtekster.

2000

Som del af udviklerteamet, var jeg involveret i følgende kunderelaterede projekter:
  • Udvikling af Intranet Webportal til Superfos Packaging.
  • Opbygning af Webportal til Bryggerigruppen.
  • Konvertering af standard Notes databaser til IT-Factory's standard.

2000

Færdiggørelse af en Notes R5 Labelgenereringsapplikation til BMF Beslag, samt opkobling via Domino DECS, LS:DO og WEB til AS/400.

2000

Udvikling af Lotus Notes applikationen SkoBase til styring af kunder/bevillinger i de enkelte kommuner.
NCC er en af LHComs gode referencer

1999

Udviklede en Notesklient setupdatabase, samt applikation til styring af byggerelaterede dokumenter.
Tæppebørsen er en af LHComs gode referencer

1999

Udvikling af Lotus Notes applikationen TæppeLager til administration af:
 • Lager, køb og salg.
 • Fakturaudskrivning til Word/WordPro.
 • Lagring af standarddata for forskellige tæppetyper.
MAS er en af LHComs gode referencer

1998 - 1999

Design og udvikling af Notesapplikationen "Skills Resource System" til styring af SAP-konsulenter. Systemet indeholdt:
 • Videndatabase med 3 niveauer for bl.a. BaaN & SAP R2/R3 (CO, Fi, HR, PM osv.)
 • CV-database med bl.a. erfaringstabel og billede. Overførsel via templates til Word/WordPro.
 • Bookingdatabase med requests og provisionals opdelt på tid i % pr. uge.
 • Projektdatabase med tabeller for projectmanagement & billing.
 • Søgning på konsulenter pr. skill samt booking pr. tidsperiode.
I det år projektet varede, stod jeg for hele designet & udviklingen samt supporten til IBM's udenlandske afdelinger.
Statoil er en af LHComs gode referencer

1998

Udvikling af Notes Menudatabase til hierakisk oversigt af, og genvej til, samtlige Notesapplikationer på Statoils servere i Kalundborg.