Tilbage til Blog
LHCom har assisteret med en Notes export all for alle deres Patentdata, til import i et samlet Patentsystem.

Flere opgaver for GN

LHCom har serviceret GN Resound gennem til 10 år på deres Notes/Domino platform.

I 2006 udvidede vi deres Patent database med en attachment funktionalitet.

I 2008/9 byggede vi et online system til visning af PDF’ for GN’s symposier rundt om i verden.

Og nu har vi lige afsluttet eksport af data fra deres store Patent database, så de kan importeres til et større online system, der dog ikke er baseret på Notes/Domino,

Tak til GN for godt samarbejde og spændende udfordringer over de sidste 10 år.

Tilbage til Blog