LHCom udviklede sammen med Projectum et konverteringssystem i Notes Domino for Gladsaxe Bibliotek

2004 – 2005

 

Design og udvikling af et integrationsmodul mellem MS-Project og Lotus Notes. Slutkunden, Gladsaxe Bibliotek, benytter MS-Project til håndtering af samtlige medarbejderes vagter og modulet muliggør oprettelse/sletning af disse vagter i den enkeltes Lotus Notes kalender.