MT Højgaard brugte i 2015 LHCom til eksport af data fra firmaets Lotus Notes databaser.

2014

Analyse og eksport af metadata og attachments til et eksternt system.