2001

Videreudvikling af Lotus Notes database til håndtering af miljø-dokumenter, incl.
arkiveringsfunktionalitet til artikler og uddrag af diverse lovtekster.