2004

Udvikling af integrationsmodul mellem Aware’s CRM-System TheWinner og Lotus Notes. Modulet blev udviklet i VB, idet TheWinner i forvejen var kodet i dette sprog.