LHCom

Specialist i Lotus Notes, Domino og HCL

En del af NOTESNET – og mere end 20 års erfaring

PROJEKTER

LHCom har siden 1998 udført spændende IT-projekter med udvikling i Lotus Notes/Domino for større og mindre firmaer – og indenfor en bred vifte af brancher.

2017-2019
Opbygning/design af ERP-system til produktion af spectrometre, herunder lagerstyring, salg og logistik – bygget i Lotus Notes 9.
2015-2019
Videreudvikling af Carmo´s Lotus Notes platform-udvikling, mht. flere administrative databaser.
2014-2016
Export funktionalitet af data til forarbejdning af eksternt system.
2009-2010
Notes 8.51: Udvikling af idé-opsamlingssystemet ”Idea Capture System” med Workflow modul.
2008-2009
Tilretning af applikation til vedligehold af patenter og udvikling af ”ReSound Audiological Library”.
2006
Udvidelse af Lotus Notes Patent database med LHCom’s tabel/attachment funktionalitet.
2014
Analyse og eksport af metadata og attachments til et eksternt system.
2014
Videreudvikling af Telia´s Domino platform vedr. firmaets HR-system og SAP integration.
2013
Portering af Telia´s Domino platform til Sverige, og videreudvikling af HR-system og SAP integration.
2012
Udvikling af ”Production Database” i Lotus Notes 8.53, med tilhørende Webinterface i XPages, baseret på Extension Libraries.
2008-2009
Tilretning af applikation til udsending af spørgeskemaer og udvikling af VB appl. baseret på WebServices, til indrapportering af Tagdækkernes timer onsite.
2010
Projektering og opgradering af bankens Notes/Domino platform fra R7.5 => 8.52, bla.a. vha. TeamStudio.
2006
Konvertering/test af 2 irske bankers Notesdatabaser til Danske Bank standard.
2002
Design og udvikling af Notesapplikationen Opgaveoverblik til håndtering af opgaver bl.a. mht. deadlines, fakturering, cost/benefit og arkivering.
2009-2010
Notes 5.0: Udtræk, konvertering og test af samtlige data fra Novo’s Notesbaserede indkøbssystem til det hostede, webbaserede Spendsystem Ariba.
2006-2007
Udarbejdelse og udførelse af projektoplæg til eksport af eksisterende patentdatabases Metadata og attachments i LN:DI, med tilhørende OCR genkendelse og efterfølgende konvertering til formatet PDF. Udvidelse af Indkøbsapplikation til styring af samtlige Novos underleverandører og leveringsaftaler.
2009
Notes R8.51: Implementering af en multinavigator til flere forskellige Notes versioner, og udvikling af widgets til visning af nyheder og events for firmaets medarbejdere.
2005
Indbygning af sikkerhed i eksisterende salgsstyringsapplikation og udbygning med funktionaliteter som mødebekræftelse, dataeksport og vedhæftning af indgående mails til sælgerens sagsdokumenter.
2009-2010
Notes 8.51: Videreudvikling af firmaets Sagsstyringssystem med bla.a. udsending af mails og genering af statistik i databasen.
2008-2009
Implementering og tilretning af CRM system + div. Notes udviklingsopgaver.
2007
Design og programmering af applikation til udsending af tilbud pr. mobil, for en større sammenslutning af danske banker.
2005
Udbygning af og fejlfinding på en applikation til håndtering af firmaets timeregistreringer, skrevet i Notes v6.5.
2005
Udvikling af en agent til eksport af data fra selskabets Lotus Notes baserede dokumenthåndterings-system, så disse data kunne importeres i MS SharePoint. Eksporten dækkede både metadata og alle typer attachments, som krævedes lagt i en, af agenten genereret, dynamisk filstruktur.
2004-2005
Design og udvikling af et integrationsmodul mellem MS-Project og Lotus Notes. Slutkunden, Gladsaxe Bibliotek, benytter MS-Project til håndtering af samtlige medarbejderes vagter og modulet muliggør oprettelse/sletning af disse vagter i den enkeltes Lotus Notes kalender.
2004
Udvikling af integrationsmodul mellem Aware’s CRM-System TheWinner og Lotus Notes. Modulet blev udviklet i VB, idet TheWinner i forvejen var kodet i dette sprog.
2004
Videreudvikling og tilretning af et eksisterende Timeregistreringssystem for bureauets medarbejdere.
2004
Videreudvikling og tilretning af det eksisterende adm.system, som jeg udviklede for dem i 2003.
2003
Design og udvikling af system til administration af firmaets servere og diverse hardware. Systemet håndterer dynamisk forskellige operativsystemer og gør udstrakt brug af dynamiske tabeller i Notes.
2004
Konvertering og eksport af data til brug for Aller’s Notes baserede CRM system.
2003
Design og udvikling af applikation til styring af medarbejderes stressfaktor (1-10 på givne tidspunkter)
2003
Design og udvikling af database til håndtering af adhoc olieanalyser med dynamisk sammensætning af måletyper.
2002
Videreudvikling af MainTest (se beskrivelse vedr. 2001) med bl.a. Grænseværdimodul og Wordintegration via "SWING Software" office integrator.
2001
Design og udvikling af Notesapplikationen MainTest til håndtering af olieprøver og generering af analyserapporter. Opgaven dækkede:
 • Ansvar for opbygning af hele MainTest data-arkitekturen samt system-/behovsanalyse, setup & integration med MS Word 2000.
 • Design af brugergrænseflader.
 • Undervisning af super- og standardbrugere samt præsentation på månedtlige brugermøder.
Systemet er en del af det internetbaserede Hydro Texaco Erhvervsnet, som blev sat i drift oktober 2001.
2002
Design og udvikling af Kvalitets- og ledelsessystem til lagring og præsentation af enten statiske eller dynamiske dokumenter.
2002
Design og udvikling af Notesapplikationen CeraDoku til scanning og arkivering af skøder, lejekontrakter o.lign. Databasen benytter kundens eksisterende CRM-System til vedligehold af kundeinformationer m.m.
2002
Design og udvikling af Notesapplikation til håndtering af reklamationer & forespørgsler mellem de internationale destinationskontorer.
2001
Tilretning af Notesapplikation til opslag af kunder via DDE fra Windows-programmet SoftPhone.
2001
Videreudvikling af Lotus Notes database til håndtering af miljø-dokumenter, incl. arkiveringsfunktionalitet til artikler og uddrag af diverse lovtekster.
2000
Som del af udviklerteamet, var jeg involveret i følgende kunderelaterede projekter:
  • Udvikling af Intranet Webportal til Superfos Packaging.
  • Opbygning af Webportal til Bryggerigruppen.
  • Konvertering af standard Notes databaser til IT-Factory's standard.
2000
Færdiggørelse af en Notes R5 Labelgenereringsapplikation til BMF Beslag, samt opkobling via Domino DECS, LS:DO og WEB til AS/400.
2000
Udvikling af Lotus Notes applikationen SkoBase til styring af kunder/bevillinger i de enkelte kommuner.
1999
Udviklede en Notesklient setupdatabase, samt applikation til styring af byggerelaterede dokumenter.
1999
Udvikling af Lotus Notes applikationen TæppeLager til administration af:
 • Lager, køb og salg.
 • Fakturaudskrivning til Word/WordPro.
 • Lagring af standarddata for forskellige tæppetyper.
1998-1999
Design og udvikling af Notesapplikationen "Skills Resource System" til styring af SAP-konsulenter. Systemet indeholdt:
 • Videndatabase med 3 niveauer for bl.a. BaaN & SAP R2/R3 (CO, Fi, HR, PM osv.)
 • CV-database med bl.a. erfaringstabel og billede. Overførsel via templates til Word/WordPro.
 • Bookingdatabase med requests og provisionals opdelt på tid i % pr. uge.
 • Projektdatabase med tabeller for projectmanagement & billing.
 • Søgning på konsulenter pr. skill samt booking pr. tidsperiode.
I det år projektet varede, stod jeg for hele designet & udviklingen samt supporten til IBM's udenlandske afdelinger.
1998
Udvikling af Notes Menudatabase til hierakisk oversigt af, og genvej til, samtlige Notesapplikationer på Statoils servere i Kalundborg.